Cookies (PL)

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia lepszej jakości usług dla użytkowników. Poniżej znajdziesz informacje na temat rodzaju plików cookie, które używane są na stronie internetowej.

Czym są pliki cookie?
Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które przechowują informacje na Twoim urządzeniu (komputerze, smartfonie, tablecie) podczas przeglądania strony internetowej.

Rodzaj plików cookie, używanych na stronie internetowej:
Pliki cookie niezbędne do działania strony. Dzięki nim możemy zapewnić użytkownikom nawigację po stronie i dostęp do jej funkcji i wersji językowych.

Dlaczego używamy plików cookie?
Korzystamy z plików cookie w celu umożliwienia poprawnego działania strony internetowej.

Zarządzanie plikami cookie:
Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie były przechowywane na Twoim urządzeniu, możesz je wyłączyć lub usunąć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na funkcjonalność niektórych elementów naszej strony.

Cookies (ENG)

This website uses cookies to ensure a better quality of service for users. Below you will find information about the types of cookies used on the website.

What are cookies?
Cookies are small text files that store information on your device (computer, smartphone, tablet) while browsing the website.

Types of cookies used on the website:
Cookies necessary for the website to function. These enable us to provide users with website navigation and access to its features and language versions.

Why do we use cookies?
We use cookies to ensure the proper functioning of the website.

Managing cookies:
If you do not want cookies to be stored on your device, you can disable or delete them in your internet browser settings. However, please note that disabling cookies may affect the functionality of some elements of our website.